ZE SBÍRKY "LET OPILÉHO ORLA"

                                              

        Let opilého orla          

Tam v poušti ulic hoří zvláštní světy

Jak orel nad pueblem krouží myšlenka

Zda vejít v ony cinkající oázy a zasít květy

na vyschlý záhon úst co zavlaží jen sklenka

 

Korkových lidí národ hlučně rokuje

a orel nežíznivý roztahuje křídla

V modravém dýmu sklenka putuje

Jak zrnka prachu poletuje vůně jídla

         

Stříbřitá kravka pěnu odfrkne a čeká

Pasáček sklenic podojí  ji z mosazného vemene

Teď ruka noci orla nevyleká

zas další doušek zasadí do svého temene

                                                

V zahradách hlavy květy rozkvétají

když k odletu si čechrá zadýmené peří

Venku už domy tmou se nalévají

a světlo láká z otevřených dveří

 

Perutě vodkou potřísněné zavlají

Chodníky dláždí rybí těla

Na zemi ústa z listí šeptají

že křídla zmáčená dnes doletěla

      

    Večerní šálek čaje

Do bílé loutny křehké lístky padají

Z krajin kde země leží, a obnažuje prsy

Na struny z porcelánu písně brnkají

O roztažených stehnech hor kde rostou trsy

 

U okna konvice už zrudla od červánků

Jak useknutá hlava draka páru vydechuje

Rty kroužící jsou ptáci nad lagunou šálku

Dunami jazyku čaj v karavanách putuje

 

Myšlenky, ty žabky zelené se množí jako žampiony

když horký šálek v dlaních držím za soumraku

S večerem lampy ožívají, v hladině žluté lampiony

Do sukna noci měsíc bledé ornamenty šije z mraků

 

          Hotelová kuchyň

Jsou v moři domů ostrovy jak z tropů

Tam šaman v bílé čepici své recepty si mumlá

Ze sopek kotlů pára stoupá ke stropu

voňavá láva v kráterech když bublá.

 

V té kachlíkové džungli hučí zvuky syčivými

Nad hlavou visí trubek liány a čichající choboty

Nože, ti slepí dravci s mozky dřevěnými

z masitých pěstí loví dobroty

 

Uprostřed plotna obří želva vydechuje žár

a její krunýř pálí  žhavým dotykem.

V plamenech mrkne rudých očí pár

když pánve olizuje mastným jazykem

 

V kasárnách polic čeká vojsko talířů

až kaprálové v bílých košilích mu zavelí

Baňaté mísy s pýchou rytířů

jak lesklá břicha kuchařů se v horku tetelí

 

            Na zastávce

V duhových housenkách se točí mikrosvěty cest.

Do mechu čekání jsou položeny prázdné koleje.

Jak stezky slimáků se třpytí na balvanech měst

Z rachotu  kol se líhnou larvy naděje.

 

Na větvích nástupišť i v mrazu raší pupeny.

Dužiny tváří obrátí se ke zvonkohrám v dálce

pak  mrtvé vosy cigaret se snesou na zemi                                                      

a čísel čtenáři své tašky sevřou v ruce.

.

Duhová housenka už dorazila za listím

a z otevřených úst jí vyrůstají houštiny.

Tykadla trolejí se rozechvějí napětím.

Pak zacinká a zmizí z okousané rostliny

 

         Supermarket

Jak odhozený batoh titána tu leží

aréna hledačů pod přecpanými ochozy

Zástupy vozatajů jedou bez otěží

Na drahách klikatých si plní povozy

 

Vítězné věnce ze špekáčků spleteny

Však není vítězů v té prapodivné aréně

Tam celá hejna ryb co plavou zamrazeny,

Kouzelné zahrady kde broskve rostou ze země

 

Dřevěné kotce plné dýchajících bochníků

na dotek hledajících očí čekají

Za cílem políbí se čela vozíků

Hostie mincí z úst jim padají 

 

          Sídliště                                                 

V pustinách kvádrů lampy blikají,

jak zmrzlí psi se choulí v kruhu.

Až na rtech chodníků se chodci roztají

tak okna ve zdech zkopírují duhu

 

Za mlhou záclon lidé schovaní jsou do sebe,

na vytopených krách do modrých ohňů hledí 

Nad nimi  ruce antén loví nebe.

Do dlaní střech jen pírka mraků sletí.

 

Korálky aut tam šedé cesty zdobí

Řetězy barevnými město spoutají

až ráno do údolí potáhnou jak sobi

Ve stádech troubících co vůdce nemají

 

Medvědi z plechu za domy spí přesycení,

než bledé stíny jejich plná břicha otevřou

Od rána čekají psi opuštění

až kruhy v kruzích nás k nim dovedou

 

         Měsíční věž 

(chátrající vodárenská věž v Libni)

Má hlavu olysanou od stínů

a šátek z patiny jí studí

Stříbrní netopýři na něm souloží.

Do oken jehly hvězd jí bodají.

 

Na asfalt noci její oči vyteklé.

do rána zaschnou pod měsícem.

Snad kdyby mohla tak by odešla

Tou cestou krkolomnou, kam odcházejí věže

 

Žíznivá stařenka tam za plotem

Kamenným prsem kdysi město kojila

Jak flaška dopitá teď trčí do prázdnoty

Opilá samotou a měsícem.

 

   Když mobily zpívají

Jdou chovatelé ptáčků ulicemi,

schoulená tělíčka jim v dlaních září.

V kožených klecích nakrmeni číslicemi,

lidskými hlasy promlouvají do tváří

        

Někdy jak těžké oblázky jen studí

v hnízdečku kapsy mrtvá holátka.

Než ze spánku je někdo vzbudí,

jsou jejich písně rozhoupaná památka.

 

Na nitkách samoty jsou ticha korály,

na hrdlech čekání jsou ozdobou.

Až zase ptáčci cinknou o spirály

tak z misek růžových to ticho vyzobou

 

         Kufřík nožů

Cvak! A černé víko vzhůru pluje

Bodavá ústa leskle zívnou do slunce

Studený jazyk prsty olizuje

Šmik! A prsten rubínový zdobí moje ruce   

 

        Jedlíci pudingu

Ubrusem světla den je prostřený

A pod ním noc, jen černá deska studící

Na stole slunce, zlatá mísa přeplněná

Lžícemi osudu z ní život nabíráme

Jak horký puding rozplývá se na jazyku

 

          U zubaře

Svou skříňku bolesti si každý nosí sám,

V jeskyni krápníků když oheň doutná

je jazyk k horké skále přikován,

a všechno stejně chutná.

 

Oslněn mhouřit víčka do jasu a čekat,

až cepín průzkumníka  cinkne o útesy.

Stříbrnou vážku slyším v ústech létat,

chladivý pramen zurčet nad lesy.

 

Neznámým tvorům nastavuji líce.

V antické póze vychutnávám vůni kovu

a moje tvář je přeplněná lžíce.

Plastový člun tam chvátá k tonoucímu slovu. 

 

V kaňonech dásní vrtné věže jsou,

mou bolest z hlubin purpurových těží.

Pak ohně v jeskyni zas vyhasnou.

Na skálu vychladlou už sněží.

 

      Na pohřbu kamaráda

Provazy deště země spoutaná

Chladnými ústy hrobů pije vodu

Vzpomínek střepinami cesta sypaná

Krajinou slz se stáčí ke hřbitovu

 

On připojil se k většině,ač raději by zůstal

A jeho kniha dopsána a odložena

Já v jejích stránkách mohu listovat

Než moje vlastní bude dokončena     

 

   

           Kamna

Hranatý vesmír u zdi pokoje

Spálená slunce v kleci rotují

Jak misku mléka ohřejí mi dlaně

Na plátech galaxií zasyčí pak kočky

 

Žíhané krásky uvězněné v prostoru

Horkými drápky škrábou o volnost

Železná záda olizují jazykem

Vypálí oko Kyklopa a shoří.

 

Za okny víka kanálů zas plují po nebi

Zima je hlodavec a žije bez hranic

Ve střevech kočky rozkmitá se na plamen

Alespoň na chvíli.

 

               Ručník

V kapličce mokrých rituálů suché křídlo

jak prapor doteků tu visí bez pocty

Stříbrní kohoutci až budou ráno kokrhat

V bezvětří zrcadla on zavlaje mi do tváře

 

      Balada o gravitaci

Na šachovnici  kraje u pole

jsem jezdec bez koně a cválám na kole.

Cesta je hrbatá a plná jam,

jak záda zvoníkova z Notre Dame

 

Tah jezdcem na nesprávné pole

a padám do prachu tam dole.

Tím pádem, ruka v štít se proměnila,

před hroty kamennými hlavu ochránila

 

Na poplach tlučou bubeníci do kosti.

Já kráčím pěšky v hlavě starosti.

Nedávno ruka ještě štítem byla.

Teď v palcát sádrový se proměnila

 

 

Kuřácká letadla bez business class

Žebříčky nejbohatších u komínů opřeny

V nich spolu s nejchudšími vystoupají do mraků

A jako perly nejdražší se navrátí zas na zemi

Žíznivá telátka je vypijí pak ze žlabů. 

 

           Popelnice

Za domem stará dáma zívla

Pod šedým kloboukem má hlavu otevřenou

V kabátě z plechu na mě říhla

krajinou v sobě rozloženou

 

Čarovné květiny v ní rostou bez slunce.

Barevné světy válčí v mokrém bludišti.

Minulost z marností si proplétají ruce,

a stará dáma dumá o smetišti.

 

Za nocích bezedných sen o prázdnotě sní,

o křehkých baletkách i o lehkosti mraků.

Po ránu její srdce provlhlé se rozezní,

až bude tančit s kavalírem v oranžovém saku

 

 

      Princezna Slza

V propasti oka zámek skryt

Zavřená okna do tmy kanou

V provlhlých sálech studený je svit

Zelené svíce ve zdech planou

 

Dva ptáci s křídly z olova

tam usínají v mauzoleu ložnice

Na stropě zapálená pramice

hořící kapky spadnou na slova

 

 

Pod víčky věží stinné parky jsou

a jezera jak přeplněné poháry

V rezivém brnění tam kráčí tmou

jen slaný princ a Lítost na cáry

 

 

Až potká ji ve světle odrazů

pak v šeré galerii políbí ji lehounce

Soumračné tváře ztečou z obrazů

Princezna Slza vyjde na slunce

 

      Souložící semafor

Po celé dny tam u kolejí stojí

Má svoji eleganci bez šatů

Jediným pohybem nám cesty spojí

Miluje pravidelnost návratů

 

Z drzostí vykřičníku do vagonů hledí

Ramenem očí všude proklouzne

Mašina spokojená u něj sedí

Z děravých paží brzy vyklouzne

 

V železných ňadrech duní hrom

Za lesem utichne však záhy

Pak zase zůstane tu jenom on

Souložník na kružnici dráhy

        

       Stařec a párek

Na stěžni židle seděl sám

jen prázdný stůl byl jeho oceán

Talířek s párkem záchranný byl člun

On porci života z něj žvýkal rozvážně

 

Ten starý kapitán snad někdy lhal

Však kapsy plné pravdy měl

Holými prsty chytal rybky mastnoty

Pod sluncem žárovky se hřál

 

Od větru rychlíků měl ošlehanou tvář

V šedinách trpělivost čekáren

Mlčky si se svým párkem povídal

Zbytečná slova topil ve vousech

 

Když projedl se ke konci

za obzor stolu pohlédl a věděl

že i on měl kdysi začátek

Tak jako párek

 

           Čas vánoční

Barevná okna kostelů se vysypala do ulic,

Z nich lidé uviděli na Betlém.

na rozespalou naději tam na slámě,

a krásu mraveniště pod hvězdou

 

V tom čase lidumilných bankéřů,

ovečky boží zaplňují chodníky.

Pastýři v kožichu jim rozdávají dárky se slevou

a nahý Kristus mrzne před zlatnictvím.

 

Světlušky žárovek se slétly do stromů,

skleněná víra visí na větvích.

Až večer položíme ruce na stoly,

tak rybí hřbitovy tam budou bez křížů.

 

       Letní přeháňka nad městem

Déšť, ten mokrý geometr bez kružítka

Své přesné kruhy na kaluže rýsuje.

Tuláku v ulicích už nezůstala nitka,

jak starodávný věštec nebe studuje.

 

Kalichy deštníků se rozevřely žíznivě

a kráskám na billboardech tečou slzy.

Duhový strážci křižovatek mrkli hřejivě,

V nich smaragdoví komáři se roztančili brzy.

 

Třpytiví sumci kloužou po mělčinách silnice,

ploutvemi kulatými rozstřikují vodu.

Za nimi tramvaj přeplněná pramice

uvízlá na ucpaném brodu.

 

Župánek z mraků obloha už roztahuje.

V zrcadlech výkladů si rozčesává modré vlasy.

Po chodcích  kapky rozhazuje.

Kdo nezmokl, tak neviděl ty krásy.

 

      Dřez na nádobí

Studánka z plastu zrozená.

V lagunu bílých delfínů se mění

Na hřbetech z porcelánu prsty surfují.

Na vlnách očí horká chapadla

 

Ostrůvky dlaní halí oblaka.

Zmáčené ryby polykají jaro.

Chlebový parník kolem propluje.

Kapitán z dýmky vyfukuje bublinky.

 

        Podzimní nebe

Vousatý chameleón plive po střechách

Jeptišky s knírkem tahají ho za ocas

nahému létu zvoní klekání

Zelené tváře stromům dřevění

 

Plešaté slunce odhodilo hřeben do strnišť

Po špičkách stínů vytrácí se do města

Chomáče vlasů sype na chodník

a nory kanceláří rozsvítí jak lampiony

 

Podzim je zchudlý labužník se zlatou vařečkou

Na nebi míchá tyrkysovou zmrzlinu

Kornouty věžáků s ní naplní

Zmrzlinář vítr rozdává ji zadarmo

            

    Piraně ve vaně

Bankovní účty plní se jen těžce

a jako vany vypustit jdou lehce

Ve vanách papíroví kapříci se bojí

Prasátka vyprázdněná doma stojí

 

Penězojedi v kravatách nás lákají

Falešné verše z reklam plivají

Piraně poplatků nám do van nasadili

Monstrózní kádě bank se naplnily

 

 

     Sekačky na trávu

Vy řvoucí mastodonti v prehistorii trávy!

Tu louku raději by měly spásat krávy

Kopyty gumovými zemi dusíte

Zelené kruhy ticha rušíte

 

Hovádko boží ukloní se před květem a pak ho sežvýká

Jen stroje povalí se dál a sežerou i koníka

Jedlíci bez hladu jíst nemusí

Stejně zas lhostejně vše vytrusí

 

  Polévka ze sáčku

Reklamu jsem sledoval

pak polévku kupoval

S masovými knedlíčky

že prý jak od babičky

 

Polévka ze sáčku letí

z kopyt klih a slaný smetí

Tím že jsem to uvařil

babičku jsem urazil

 

        Mince

Kovová vločka na dlani

Motýlek vydrolený z bankovky

O ruku člověka se ohřívá

Pak vypaří se v horku vydání

 

    Bořivojova ulice

Pestrými štíty hospůdek je tetovaná

Monmartru Žižkova se táhne rukávem

Šedivou žílou silnic šněrovaná

prsteny aut se leskne nad ránem

 

Alejí rozsvícených oken půjdu k západu

holínky komínů než měsíc obuje

Tam slunce zhasíná svou zahradu

večerních pijáků se včelstvo srocuje

 

Hospůdka Nad Viktorkou plástev medová

pěnivá sklenička mě svedla na cestě

Jak srdce prostitutky byla ledová

skleněné rty jsem zulíbal té nevěstě

 

Medůzy nonstopů už do tmy žahají

Jak rozkojené bradavky mě přivinou

Do plných pohárů mi verše padají

Až spánek posnídám tak odplynou    

 

    Nahý vítr ve městě

Chytáme nahý vítr v ulicích

jak síťky na motýly míjí tváře

uteče do parku a obleče se do listí

na rohu prolistuje staré noviny

 

Chodníkům zaplivané paty osuší

nedává přednost na přechodu

Někdy se zatočí jak husar na koni

pak začne dělat kousky

 

 

Utrhne tašku ze střechy jak plod

a rozevlátě nabídne ji chodcům

Jestli se na něj zlobí je mu fuk

Ten starý uličník je vždycky nad věcí

 

            Oči

Jednou si vezmu okno na záda

a odnesu až do lesů

Tam otevřu ho k slepým pařezům

odhrnu závěs pavučin a vykloním se zhluboka

 

Zelené číše listů za oknem

slunce v nich perlí jako šampanské

Budu z nich pít až dopiju je do stínů

Poslední kapky spadnou světluškám

 

Stříbrnou cestou zpátky k neonům

mé okno pomůže mi měsíc nést

Doma ho tiše opřu o stěnu

zavřu zas dokořán a rozsvítím

 

           Lednička

V kuchyni hladem zívá Sněhurka

břicho jak vysypanou mošnu ve sněhu

V ní volá o pomoc jen opuštěná okurka

a sedm lahváčů jak trpaslíků na ledu

 

          Mokré ruce

Mám rukavice z čapích zobáků,

lopatky parníku co nad hladinou překáží

Telefon probuzená žába na pánvi

a průvan škodolibě nabízí mi záclony

 

 

       Bota ve větvích

Snad někdo stromu výšku záviděl

tak po něm hodil aspoň botu

Stala se ptákem který vyplazuje jazyk

Ptákem co poletí jen dolu

 

Nač lámat si s tím hlavu

jak ocitla se bota ve větvích

Možná jen někdo běžel po nebi

a nechtěl se už vracet  

 

          Svoboda

Z houpacích křesel stavět Babylon

Chodit se dívat do muzea na prachy

Mít místo dveří oranžový lampion

Z balonu házet klíče na střechy

 

V kostele svačit bez příboru

Mít pevnou víru, ale neklečet

Před nikým nestavět se do pozoru

A nestydět se rozbrečet

 

Rozhoupat lustry v palácích

V zahradě bez plotu si tykat se sochou

Po ránu vyválet se v červáncích

Ve skříni nechat boty bez nohou

 

Toulat se nahý letní krajinou

Nakopat zbohatlíka do zadku

V parku se přikrýt peřinou

Milovat od soboty do pátku 

 

        Zelená víla

V domečku na palouku pod čelem

zelená víla sedí u spinetu

Klávesy hladí něžným dotekem

Z komínu znějí tony menuetu

 

Lechtivý spinet varhan nabral sílu

Brunátný trubač troubí na trombon

Závojem  kapesníku přikryl vílu

Nosatý myslivec jí láká na bonbon

 

       Hotelový pokoj

Do města soumrak sklouzl po střechách

Na okna naráží jak sametový míč

Já klubku ulic kráčím po stopách

V mé kapse studí cizí klíč

 

Obchodník se spánkem se neonově směje

a jícen výtahu zas hltá další sousto

Klíč v prázdných žilách hotelu teď hřeje

Já odemykám svět kde bylo pusto

 

Sám stojím na břehu a mlčím do ticha

Sem nedosáhne řeka rozbouřených hlasů

U dveří skříň jak opuštěná plástev vysychá

Z ní cítím vůni parfému a zralých klasů

 

Vrásčité paže křesla zvou mě do klína

Ten starý ušák vyslechl už lidí

Co člověk, pravda jiná

Lež v říši pavučin se za zrcadlem stydí 

 

Přede mnou postel snů je pokladnice

jak otevřené dveře kina láká

Jen spánek tam je platnou vstupenkou, nic více

Na plátno víček promítají pro jednoho diváka 

 

          Pračka

Nalitá v koutě jenom mručí

Nemluví, nemodlí se,  pracuje

Zákony koloběhu uznává

Těhotným bubnem točí jako planetou 

 

    Pilot a ježek

V suché trávě za hangárem

pilot zašláp ježka málem

Pohladil mu slechy

chytil od něj blechy

 

Letušku vzal na klobásu

Drbou se i v biznys klásu

At jsi boháč nebo ne

blechám těm to jedno je

 

 

           Dálnice

Rameno sépie má oči rozsvícených aut

Ta stuha naděje všech chvátajících v času

Ve tmě je zákeřná jak plazící se infernaut

kovový vítr v poli betonových klasů

 

Dál v hrudi cest jí tepe asfaltové srdce 

poháry parkovišť když plní po okraj

a na rtech měst pak chutná trpce

Skrz zuby sídlišť proklouzne jak hranostaj

 

Pohltí davy v plechu oblečené a cíl je na dosah

Chapadla ulicemi pokroucená v chaosu

Duhové slzy rozhoupala oknům na řasách

Kaňonem s cihel plazí se zas k obzoru  

          

             Listopad

Na zlatém písku leží sametový krokodýl

V mrazáku srdce schovanou má růži

V tlamě mu rezivějí sliby

namísto očí dveře zavřené

 

Před dveřmi stojí lidé bez klíčů

a na úřadech rozdali už pomeranče

Na hlavní třídě tulák zabalil se do novin

Pravda a láska odjíždějí v mercedesu

 

             V mlze

Žijeme utopeni v kapce mléka

Bůh šedé oko mhouří do hlubiny.

Po bradě vesmíru tam s námi  stéká,

Ve vousech zamrzlé má střepiny.

 

Jsme tiché stíny bez tvarů na bílém jezeře

jak duté krky labutí se cesty otevřou

Na březích vytušíš jen zasmušilé rybáře

a jejich pruty, mokré větve nad hlavou

 

Jsme průzkumníci poznaného světa

co z perleťových mušlí otírají rosu

o stěny labyrintu roztříštěná věta

pod patou obra střípky času

 

         Obutí lidé

V žalářích bot se nohy míhají

Svá těla hlemýždí v nich skrývají

před špínou chodníků a davem botonožců

Hrubých a špičatých jak hlavy nosorožců

 

Však kdysi byli nohy svobodné jak ptáci

Pak člověk vynalezl práci

Když boty ušil později

tak zrodili se první zloději

 

V oblacích bosí ptáci létají

Řetězy chodníků a silnic nemají

Do míst kam boty nedošlápnou uletěli

Obutí lidé, uvěznit je chtěli

 

         Geneze

No tak jsme tady! A co má být?
Vždyt někdo tady musí žít
Snad přišli jsme jak z moře prvoci
a možná přivedli nás sjetí proroci
Až tady všechno sežerem a vychlastáme
tak někde jinde repete si dáme